Bonding Inside

Technologia wklejanej szyby  

Firma aluplast jako jeden z pierwszych dostawców systemów profili z PVC zaprezentował kompleksową ofertę rozwiązań systemowych dedykowanych do stosowania technologii wklejania szyb. Szczególnie istotne jest tu podkreślenie słów „rozwiązania systemowe”, gdyż do dyspozycji mamy całą gamę profili serii IDEAL 4000®, IDEAL 5000®, IDEAL 6000®, IDEAL 7000® oraz IDEAL 8000®, które są w pełni kompatybilne z pozostałymi profilami.

  

  

   

 

         ideal 4000 bonding inside             ideal 5000 bonding inside           ideal 6000 bonding inside

 

                                                     
   

    ideal 7000 bonding inside               ideal 8000 bonding inside             ideal 8000 bonding inside

 

 

Technologia wklejanej szyby jest rozwiązaniem możliwym do wdrożenia zarówno przy produkcji seryjnej, jak i przy pojedynczych partiach okien. Rozwiązanie firmy aluplast umożliwia wklejanie szyby w skrzydła bez konieczności stosowania w nich używanych dotychczas wzmocnień stalowych. Funkcję nośną przejmuje pakiet szybowy. Poprzez związanie klejem szyby z profilem znaczna część obciążeń statycznych jest przenoszona przez szybę, bardziej odporną na zginanie niż profil skrzydła i w ten sposób stabilizuje okno. Nowe profile posiadają dodatkowe ścianki wewnętrzne, co również zwieksza stabilność skrzydeł. Zasadniczą różnicą rozwiązania proponowanego przez aluplast w stosunku do innych rozwiązań jest sposób łączenia pakietów szybowych z profilem. Klejenie pakietów szybowych odbywa się nie do przylgi, lecz do wrębu szybowego. Każdy profil posiada przy tym specjalnie opracowaną płetwę centrującą, która tworzy szczelinę dla równomiernego rozprowadzenia kleju, a jednocześnie pozwala na automatyczne centrowanie pakietów szybowych. Tym samym szyby nie muszą być już klockowane, co zapobiega wygięciu skrzydeł przez niewłaściwe klockowanie oraz zsuwaniu profili skrzydeł z szyby. Klejenie do wrębu szybowego ma również tą przewagę, że zapewnia większą stabilność połączenia, gdyż powierzchnia klejenia w tym wypadku wynosi 16 mm, podczas gdy przy klejeniu do przylgi jest to tylko 8 mm.

Dzięki stałemu połączeniu szyby i skrzydła zmniejsza się ryzyko wykrzywienia, wygięcia, a także osiadania skrzydła. Metoda ta minimalizuje ryzyko pęknięć szyb w wyniku naprężeń punktowych oraz wydłuża czas eksploatacji skrzydeł bez potrzeby ich regulacji.

 

 

Jest to jednocześnie kolejny krok firmy aluplast w kierunku zwiększania energooszczędności okna. Stworzone zostało skrzydło okienne, które nie wymaga stalowych wzmocnień, a dzięki zmianie technologii szklenia pozwala wykorzystać pełną głębokości wrębu szybowego. Głębsze osadzenie szyby we wrębie, prowadzi do zmniejszenia wartości współczynnika przenikania ciepła liniowego mostka termicznego występującego na styku szyby z ramą skrzydła, co daje lepsze zabezpieczenie przed tworzeniem się rosy na krawędzi szkła.

  

                                                          

 

 

W ten sposób ALUPLAST kolejny raz daje inwestorom dwie, a nawet trzy korzyści jednocześnie. Po pierwsze obniżony został współczynnik przenikania ciepła Uf do wartości 1,1 W/ (m2 * K) w profilach serii Ideal 4000 z wklejaną szybą, a nawet Uf = 1,0 W/ (m2 * K) w systemie Ideal 8000. Po drugie podnosząc stabilność konstrukcji okna dzięki nowatorskiej technologii wklejania szyb zespolonych we wrąb skrzydła, a po trzecie zwiększając w każdym oknie wielkość powierzchni szyb, dostarczamy do pomieszczeń ponadstandardową ilość naturalnego światła dziennego.

  

 

ZALETY TECHNOLOGII WKLEJANIA SZYB:

 

·          brak operacji związanych ze zbrojeniem skrzydeł profilami stalowymi

·          brak operacji klockowania szyb

·          mniejsze ryzyko pękania szyb, brak miejscowych naprężeń szkła

·          większa stabilność okien dzięki usztywniającemu współdziałaniu szyby

·          istnieje możliwość zautomatyzowania procesu szklenia

·          zmniejszenie ilości przypadków pękania szyb w wyniku błędnego zaszklenia

·          zwiększenie powierzchni przeszklenia – profile są niższe o ok. 10mm 

·          o 20% lepsza izolacyjność cieplna w stosunku do tradycyjnych rozwiązań

·          lepsza izolacyjność akustyczna poprzez bezpośrednie powiązanie skrzydła z szybą

·          lepsze zabezpieczenie przed włamaniem – brak możliwości wypchnięcia szyby ze skrzydla, dzieki obwodowej szczelinie z klejem