Profile zagraniczne

Dla aluplastu różnorodność produktowa i skupianie się na potrzebach klienta oznacza również geograficzną dywersyfikację. W kontekście projektu i konstrukcji okna oczekiwania i zwyczaje w niektórych krajach różnią się od siebie. Poprzez oferowanie i rozwijanie systemów z przeznaczeniem dla poszczególnych rynków europejskich aluplast jest w stanie sprostać różnorodnym potrzebom i wymaganiom tych rynków.